Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Projekty europejskie

Czcionka:

Podziel się sobą - wolontariat dorosłych w bibliotece.

Pierwsze kroki Biblioteki w projektach europejskich.

   Wraz z końcem listopada 2019 roku, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, rozpoczęła realizację projektu pod tytułem Podziel się sobą - wolontariat dorosłych w bibliotece, który otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. To pierwszy raz, kiedy nasza instytucja realizuje program o wymiarze ponadnarodowym oraz przy wsparciu Funduszy Europejskich.

   Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników Biblioteki w obszarze wolontariatu dorosłych. Chociaż wolontariat istnieje w naszej instytucji już od wielu lat, dopiero niedawno pojawiła się potrzeba, aby udoskonalić i unowocześnić model jego funkcjonowania. Impulsem do tych działań, są coraz liczniejsze szkolenia tematyczne organizowane, m. in. przez Centrum Wolontariatu czy Narodowe Centrum Kultury oraz obserwacja działań i doświadczeń innych placówek bibliotecznych w Polsce i za granicą.

   Okazuje się bowiem, iż prężnie działający wolontariat, jest dziś nieodłącznym elementem działalności instytucji kultury i jej wizytówką. Wraz ze wzrostem wiedzy na jego temat, niedawne jeszcze obawy, iż wolontariusze odbierają zadania etatowym pracownikom, odchodzą powoli w niepamięć. Nie tylko pomagają oni w codziennych zadaniach pracowników biblioteki, ale mają realny wpływ na budowanie oferty kulturalnej i edukacyjnej placówki, stając się ważną częścią zespołu. Mogą liczyć na wsparcie ze strony instytucji w realizacji własnych pasji i pomysłów, są najlepszymi ambasadorami biblioteki poza jej murami i przyczyniają się do budowania jej pozytywnego obrazu i wzrostu rozpoznawalności.

   Idące zmiany miejsca wolontariatu i wolontariuszy w działalności Biblioteki, niosą za sobą konieczność przeszkolenia zespołu pracowników, w kierunku poznania metod pozyskiwania wolontariuszy oraz pracy z nimi przy różnorodnych przedsięwzięciach. To, co u nas jest nadal nowością, jest już powszechną praktyką w zagranicznych instytucjach kultury, gdzie wolontariat ma dłuższe tradycje i wypracowaną pozycję w świadomości społecznej użytkowników kultury. Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich jest zatem niepowtarzalną szansą dla Biblioteki, aby przy tworzeniu struktur wolontariatu, czerpać z doświadczenia kolegów z innych krajów.

   Realizacja projektu przewiduje wyjazd siedmiu pracowników do instytucji zagranicznych w celu obserwacji, tzw. job shadowingu. Tego rodzaju praktyka zawodowa polega na podpatrywaniu pracownika instytucji goszczącej, podczas jego codziennych czynności zawodowych, a więc obranie roli „cienia” obserwowanej osoby, aby w ten sposób, jak najwięcej się od niej nauczyć.

   Na bazie zdobytych doświadczeń, uczestnicy wyjazdów będą zobowiązani sporządzić materiały edukacyjne, dotyczące organizacji wolontariatu w bibliotekach zagranicznych, które zostaną udostępnione podczas dedykowanych szkoleń dla pracowników oraz za pośrednictwem podstrony internetowej projektu oraz platformy EPALE. Dzięki rozpowszechnieniu efektów uczenia się, Projekt Podziel się sobą - wolontariat dorosłych w bibliotece będzie miał szansę przyczynić się do rozwoju struktury wolontariatu, nie tylko w naszej instytucji, ale, miejmy nadzieję, posłuży bibliotekarzom w całym kraju, przede wszystkim tym, którzy stawiają pierwsze kroki w temacie wolontariatu.

  Aby realizacja projektu nie przełożyła się jedynie na zdobycie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej, zwieńczeniem działań projektowych będzie organizacja Nocy Bibliotek 2021, przy współudziale dorosłych wolontariuszy. Noc Bibliotek jest ważnym ogólnopolskim corocznym przedsięwzięciem, angażującym pracowników filii i oddziałów oraz wspierających ich, na co dzień, wolontariuszy. Na rok 2021 planujemy specjalną edycję tego święta, przy którego organizacji i realizacji rolę pierwszoplanową odegrają właśnie wolontariusze.


Plan wydarzeń - maj 2024

Pobierz program

Uwaga! Zajęcia z arteterapii w Wypożyczalni przy ul. Egipskiej
zostały przełożone z 23 na 24 maja
o godz. 17:00. Przepraszamy za utrudnienia. 

Warszawska akcja "Lato w mieście" 2024

Media społecznościowe

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Tłumacz PJM

Kody Legimi i IBUK Libra

Sowa Mobi

Fredro w roli głównej

Projekt "Fredro w roli głównej - kampania
na rzecz czytelnictwa w kontekście Roku
Aleksandra Fredry" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Góry literatury

Projekt "Góry literatury. Zdobądź szczyt" dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

BOOK

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Projekty europejskie

Flaga Unii Europejskiej
 

Biblioteka dla Ukrainy / Бібліотека для України

Mapa bibliotek obcojęzycznych w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki 

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2022 r. - czytaj

 


WOLONTARIAT​

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 


link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki