Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

Czcionka:

Tekst jednolity

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19
dla użytkowników Biblioteki od 4 kwietnia 2022 r.

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej
  im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Zasady korzystania z komputerów znajdujących się w placówkach bibliotecznych.
 5. Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników.
 6. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 7. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników Biblioteki

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce bibliotecznej.
 2. Rekomenduje się noszenie maski ochronnej w przestrzeniach biblioteki oraz dezynfekowanie dłoni przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych.
 3. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 4. Przywraca się możliwość korzystania z kącików dla dzieci i wyznaczonych stref dostępnych dla użytkowników.
 5. Przywraca się możliwość korzystania z usług ksero.
 6. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych i wykonywania wydruków jest ustalana indywidualnie w każdej placówce bibliotecznej. O udostępnieniu użytkownikowi stanowiska komputerowego decyduje kierownik biblioteki. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika biblioteki po zakończeniu pracy użytkownika.
 7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
 1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika,
 2. telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych filii i oddziałów bibliotecznych.
 1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 2. Rekomenduje się zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki obsługujący czytelników.

 

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 

 1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług w systemie informatyczno-bibliotecznym Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 2. Preferowaną formą zapisu do Biblioteki jest samodzielna rejestracja czytelnika na stronie www.bppragapd.pl w dostępnych katalogach – centralnym i obcojęzycznym.
 3. Rekomenduje się noszenie maski ochronnej w przestrzeniach biblioteki oraz dezynfekowanie dłoni przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych.
 4. Przywraca się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 5. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się na zewnątrz do domu. Przywraca się możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. Przywraca się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Czytelni Naukowej Nr V.
 6. Nalicza się opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych
  od 2 listopada 2021 r.
 7. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line.
 8. Rozszerza się ofertę kulturalno-oświatową Biblioteki.

 

 

§6

Zasady korzystania z komputerów znajdujących się
w placówkach bibliotecznych

 1. Przywraca się możliwość korzystania z komputerów w filiach bibliotecznych.
 2. Rekomenduje się dezynfekowanie dłoni przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych.
 3. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika placówki bibliotecznej po zakończeniu pracy użytkownika.
 4. Wprowadza się zakaz samodzielnego podchodzenia do urządzeń drukujących. Wszelkie wydruki każdorazowo podaje pracownik placówki bibliotecznej.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowiskach komputerowych wynosi 30 minut z możliwością jego przedłużenia. Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki.
 6. Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej przy ul. Meissnera 5 pozostaje nieczynny.

 

§7

Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników

 

Filie i oddziały biblioteczne są otwarte dla czytelników w następujących godzinach:

 

 1. Biblioteka przy ul. Meissnera 5 (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 19, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2):
 • poniedziałek-piątek: 10.00-19.00
 • sobota: 9.00-15.00

 

 1. Placówki biblioteczne (dwuzmianowe) przy ul. Egipskiej 7, ul. Grochowskiej 202,
  ul. Majdańskiej 5, ul. Meksykańskiej 3, ul. Paca 46:
 • poniedziałek-piątek: 10.00-19.00

 

 1. Placówki biblioteczne przy ul. Abrahama 10:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek: 14.00-19.00
 • środa, piątek: 9.00-14.00

 

 1. Pozostałe placówki biblioteczne (jednozmianowe):
 • poniedziałek, środa, piątek: 13.00-19.00
 • wtorek, czwartek: 10.00-16.00

 

§8

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 

 1. Rekomenduje się Czytelnikom zwracającym zbiory biblioteczne, noszenie maski ochronnej oraz zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.  

 

§9

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia
u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do lekarza celem konsultacji.
 2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
  w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.bppragapd.pl.

Media społecznościowe

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Tłumacz PJM

Kody Empik Go i IBUK Libra

Fredro w roli głównej

Projekt "Fredro w roli głównej - kampania
na rzecz czytelnictwa w kontekście Roku
Aleksandra Fredry" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Góry literatury

Projekt "Góry literatury. Zdobądź szczyt" dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

BOOK

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Projekty europejskie

Flaga Unii Europejskiej
 

Biblioteka dla Ukrainy / Бібліотека для України

Mapa bibliotek obcojęzycznych w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej Bibliotekilink do strony Warszawskich Dni Seniora


 

link do strony z informacją o funkcjonowaniu Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2022 r. - czytaj


WOLONTARIAT​

link do podstrony z informacjami o wolontariacie w bibliotece

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 


link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki