Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Pracuj w Bibliotece Publicznej na Pradze-Południe!

Utworzono dnia 13.09.2023
Czcionka:

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowiska bibliotekarskie w Wypożyczalniach dla Dorosłych i Młodzieży, Bibliotekach dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Naukowej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane osoby z kierunków bibliotekoznawstwo, filologia polska lub obca, kulturoznawstwo, animacja kultury, pedagogika lub/i podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej, filmu i szeroko pojętej kultury oraz znajomość rynku wydawniczego,
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, w tym umiejętność tworzenia tekstów informacyjno-promocyjnych,
 • Znajomości instytucji, jako czytelnik/czytelniczka lub ogólnej wiedzy na temat MBP
 • Predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej dla różnych grup wiekowych [dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy]  
 • zdolności animacyjne,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word), internetu,
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
 • otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w działanie
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • umiejętność prowadzenia dyskusji czytelniczych
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość budowania pozytywnych relacji
 • dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej)
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

Mile widziane dodatkowe umiejętności:

 • sprawne poruszanie się po świecie mediów społecznościowych,
 • umiejętność redagowania tekstów promocyjnych,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie w obsłudze czytelników oraz ogólna wiedza z zakresu źródeł informacji,
 • znajomość programu SOWA w formacie MARC21,
 • znajomość i umiejętność wykorzystania programów graficznych oraz urządzeń audiowizualnych,
 • doświadczenie w zakresie PR, promocji i obsługi social mediów.

 

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • praca w systemie dwuzmianowym.

 

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji kultury i rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • fundusz socjalny,
 • miejsce pracy – filie biblioteki na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa użytkowników biblioteki w zakresie informowania oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 • organizacja form pracy z czytelnikiem, mających na celu popularyzowanie książki oraz czytelnictwa,
 • współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami kultury oraz Urzędem Dzielnicy,
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, − inne prace związane z działalnością biblioteki.

 

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania.

Termin rozpoczęcia pracy: do ustalenia

Termin i sposób składania dokumentów:

 • CV,
 • list motywacyjny
 • propozycję tematyki zajęć animacyjno-kulturalnych lub koncepcja wydarzenia dla czytelników biblioteki dla dorosłych, młodzieży lub dzieci

należy przesłać do dnia 21 września 2023 r., na adres e-mail: rekrutacja@bppragapd.pl. z dopiskiem OFERTA PRACY.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Telefonicznie lub pocztą elektroniczną pracownik Działu Kadr zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV i listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa, e-mail:  biblioteka@bppragapd.pl, nr telefonu: 22 671-04-51, 22 671-05-11.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@bppragapd.pl

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania.

Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Media społecznościowe

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Tłumacz PJM

Kody Empik Go i IBUK Libra

Fredro w roli głównej

Projekt "Fredro w roli głównej - kampania
na rzecz czytelnictwa w kontekście Roku
Aleksandra Fredry" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Góry literatury

Projekt "Góry literatury. Zdobądź szczyt" dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

BOOK

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Projekty europejskie

Flaga Unii Europejskiej
 

Biblioteka dla Ukrainy / Бібліотека для України

Mapa bibliotek obcojęzycznych w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej Bibliotekilink do strony Warszawskich Dni Seniora


 

link do strony z informacją o funkcjonowaniu Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2022 r. - czytaj


WOLONTARIAT​

link do podstrony z informacjami o wolontariacie w bibliotece

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 


link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki