Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Nabór na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. promocji

Utworzono dnia 14.11.2023
Czcionka:

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji.
 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • sprawne poruszanie się po świecie mediów społecznościowych,
 • umiejętność redagowania tekstów promocyjnych,
 • znajomość i umiejętność wykorzystania programów graficznych oraz urządzeń audiowizualnych,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word), internetu,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej, filmu i szeroko pojętej kultury oraz znajomość rynku wydawniczego,
 • otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w działanie,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

Mile widziane:

-    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
   

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji kultury i rozwoju zawodowego,
 • fundusz socjalny,
 • miejsce pracy: Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie.
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Biblioteki (Facebook, Instagram, YouTube),
 • przygotowywanie tekstowych i graficznych materiałów promocyjnych,
 • przygotowywanie tekstowych i fotograficznych materiałów dziennikarskich, relacjonujących działalność instytucji,
 • kontakt z filiami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie dzielnicy,
 • współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami kultury oraz Urzędem Dzielnicy,
 • nadzór nad dostępnością strony internetowej oraz mediów społecznościowych Biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nadzór nad przestrzeganiem prawa autorskiego.
   

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania.
 

Termin rozpoczęcia pracy: do ustalenia.
 

Termin i sposób składania dokumentów:

 • CV,
 • list motywacyjny

należy przesłać do dnia 28 listopada na adres e-mail: rekrutacja@bppragapd.pl. z dopiskiem OFERTA PRACY. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Telefonicznie lub pocztą elektroniczną pracownik Działu Kadr zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV i listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa, e-mail:  biblioteka@bppragapd.pl, nr telefonu: 22 671-04-51, 22 671-05-11.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@bppragapd.pl

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania.

Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Media społecznościowe

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Tłumacz PJM

Kody Empik Go i IBUK Libra

Fredro w roli głównej

Projekt "Fredro w roli głównej - kampania
na rzecz czytelnictwa w kontekście Roku
Aleksandra Fredry" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Zima w mieście 2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Góry literatury

Projekt "Góry literatury. Zdobądź szczyt" dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

BOOK

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Projekty europejskie

Flaga Unii Europejskiej
 

Biblioteka dla Ukrainy / Бібліотека для України

Mapa bibliotek obcojęzycznych w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki 

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2022 r. - czytaj

 


WOLONTARIAT​

link do podstrony z informacjami o wolontariacie w bibliotece

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 


link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki