Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 • 2. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • 6. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Królikowski.
 • E-mail: awar​ia@bppragapd.pl
 • Telefon: 22 671 04 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa
 • E-mail: dyrekcja@bppragapd.pl
 • Telefon: (22) 671 05 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Biblioteka przy ul. Meissnera 5

 • Obok Biblioteki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Przed wejściem do wypożyczalni należy przejść przez korytarz
 • Dostęp do windy
 • Łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Witoszyńskiego 2 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 19)

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do wejścia prowadzą schody – kilka stopni
 • Brak windy i korytarzy
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Walewskiej 7a (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Wejście nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich
 • Do wejścia prowadzą schody – 2 stopnie
 • Brak windy i korytarzy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Biskupiej 50 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 92)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka znajduje się na piętrze w pawilonie wolnostojącym
 • Do wejścia prowadzą schody – 21 stopni
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Meksykańskiej 3 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w pawilonie usługowym
 • Brak windy i korytarzy
 • Przy wejściu jest niewysoki próg wysokości niskiego schodka, który łączy się z chodnikiem oraz około dwucentymentrowy próg w drugich drzwiach wejściowych
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Paca 46 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 40)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed wejściem do obu bibliotek znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich
 • Brak windy i korzytarzy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Egipskiej 7 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak windy i udogodnień
 • Placówka jest usytowana na piętrze w budynku przemysłowo-usługowym
 • Do Biblioteki wiedzie 25 schodów
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Abrahama 10 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 110)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka jest usytuowana w budynku szkolnym na II piętrze
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy al. Waszyngtona 2b (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami (ok. 40 metrów od wejścia do placówki)
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed wejściem do placówki znajduje się mały próg. Między drzwiami zamykającymi Wypożyczalnię znajdują się dwa wysokie schodki. Do Biblioteki wiedzie korytarz.
 • Brak windy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 118 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 18)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka usytuowana jest w budynku mieszkalnym na parterze
 • Do placówki wiedzie 5 schodów
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 279 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 24)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka jest usytowana w kamienicy na wysokim parterze
 • Brakuje poręczy przy schodach prowadzących do Wypożyczalni. Ciasne wejście na klatkę schodową.
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 333a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 44)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka mieści się w pawilonie wolnostojącym
 • Przed wejściem do placówki znajduje się stromy podjazd na schody
 • Do wejścia wiedzie 6 schodków oraz korytarz
 • Brak windy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Angorskiej 14 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 66)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do Biblioteki wiodą 3 schodki
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Majdańskiej 5 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 202 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 89)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Należy uważać na próg przy wejściu
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Rozłuckiej 11a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 90)

 • Biblioteka znajduje się w pawilonie wolnostojącym
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Zwycięzców 46 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 100)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym
 • Brak windy i udogodnień
 • Do Biblioteki wiodą wysokie schody
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

 
 

 

 

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Kody Empik Go

Tekst na czerwonym tle NOWOŚCI WYDAWNICZE

Góry literatury

Projekt "Góry literatury. Zdobądź szczyt" dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiWarszawska akcja "Lato w mieście" 


link do strony Warszawskich Dni Seniora


 

link do strony z informacją o funkcjonowaniu Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2022 r. - czytaj


WOLONTARIAT​

link do podstrony z informacjami o wolontariacie w bibliotece

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 

link do strony Urzędu Dzielnicy na Pradze-Południe
link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki 

„Wolne Lektury” to internetowa biblioteka, prowadzona przez fundację „Nowoczesna Polska”. Projekt „Wolne Lektury” pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i zostały przekazane w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków.
Zapraszamy do korzystania.