Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 • 1. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online). 

 • 2. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. 

 • 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego 

 • 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów 

 • 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu 

 • 6. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-17 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Królikowski. 

 • E-mail: awaria@bppragapd.pl 

 • Telefon: 22 671 04 51 

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

 • Adres: ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa 

 • E-mail: dyrekcja@bppragapd.pl 

 • Telefon: (22) 671 05 11 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Dostępność architektoniczna 

Główna siedziba Biblioteki oraz filie przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24 

 • 4 oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych 

 • Wejście do budynku możliwe jest z poziomu chodnika 

 • Dostęp do windy 

 • Łazienka dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 • Możliwość wstępu z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filie przy ul. Meissnera 5 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 19) 

Czytelnia Naukowa nr V 

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów 

 • Obok Biblioteki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich 

 • Przed wejściem do wypożyczalni należy przejść przez korytarz 

 • Dostęp do windy 

 • Łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami 

 • Możliwy wstęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 

Filia przy ul. Walewskiej 7a (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym 

 • Wejście nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich 

 • Do wejścia prowadzą schody – 2 stopnie 

 • Brak windy i korytarzy 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filie przy ul. Biskupiej 50 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 92) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka znajduje się na piętrze w pawilonie wolnostojącym 

 • Do wejścia prowadzą schody – 21 stopni 

 • Brak windy i udogodnień 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filie przy ul. Meksykańskiej 3 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka mieści się na parterze w pawilonie usługowym 

 • Brak windy i korytarzy 

 • Przy wejściu jest niewysoki próg wysokości niskiego schodka, który łączy się z chodnikiem oraz około dwucentymentrowy próg w drugich drzwiach wejściowych 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filie przy ul. Paca 46 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 40) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym 

 • Przed wejściem do obu bibliotek znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich 

 • Brak windy i korytarzy 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filie przy ul. Egipskiej 7 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62) 

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Brak windy i udogodnień 

 • Placówka jest usytowana na piętrze w budynku przemysłowo-usługowym 

 • Do Biblioteki wiedzie 25 schodów 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filie przy ul. Abrahama 10 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 110) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka jest usytuowana w budynku szkolnym na II piętrze 

 • Brak windy i udogodnień 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy al. Waszyngtona 2b (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3) 

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami (ok. 40 metrów od wejścia do placówki) 

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym 

 • Przed wejściem do placówki znajduje się mały próg. Między drzwiami zamykającymi Wypożyczalnię znajdują się dwa wysokie schodki. Do Biblioteki wiedzie korytarz. 

 • Brak windy 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy ul. Grochowskiej 118 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 18) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Placówka usytuowana jest w budynku mieszkalnym na parterze 

 • Do placówki wiedzie 5 schodów 

 • Brak windy i udogodnień 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy ul. Grochowskiej 279 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 24) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Placówka jest usytuowana w kamienicy na wysokim parterze 

 • Brakuje poręczy przy schodach prowadzących do Wypożyczalni. Ciasne wejście na klatkę schodową. 

 • Brak windy i udogodnień 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy ul. Angorskiej 14 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 66) 

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym 

 • Do Biblioteki wiodą 3 schodki 

 • Brak windy i udogodnień 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy ul. Majdańskiej 5 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym 

 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy ul. Grochowskiej 202 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 89) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym 

 • Należy uważać na próg przy wejściu 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy ul. Rozłuckiej 11a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 90) 

 • Biblioteka znajduje się w pawilonie wolnostojącym 

 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

Filia przy ul. Zwycięzców 46 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 100) 

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym 

 • Brak windy i udogodnień 

 • Do Biblioteki wiodą wysokie schody 

 • Możliwy dostęp z psem asystującym 

 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online 

 •  

 

 

Plan wydarzeń - kwiecień 2024

Media społecznościowe

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Tłumacz PJM

Kody Legimi i IBUK Libra

Sowa Mobi

Fredro w roli głównej

Projekt "Fredro w roli głównej - kampania
na rzecz czytelnictwa w kontekście Roku
Aleksandra Fredry" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Góry literatury

Projekt "Góry literatury. Zdobądź szczyt" dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

BOOK

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Projekty europejskie

Flaga Unii Europejskiej
 

Biblioteka dla Ukrainy / Бібліотека для України

Mapa bibliotek obcojęzycznych w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki 

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2022 r. - czytaj

 


WOLONTARIAT​

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 


link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki