Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 • 2. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • 6. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Królikowski.
 • E-mail: awar​ia@bppragapd.pl
 • Telefon: 22 671 04 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa
 • E-mail: dyrekcja@bppragapd.pl
 • Telefon: (22) 671 05 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Biblioteka przy ul. Meissnera 5

 • Obok Biblioteki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Przed wejściem do wypożyczalni należy przejść przez korytarz
 • Dostęp do windy
 • Łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Witoszyńskiego 2 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 19)

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do wejścia prowadzą schody – kilka stopni
 • Brak windy i korytarzy
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Walewskiej 7a (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Wejście nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich
 • Do wejścia prowadzą schody – 2 stopnie
 • Brak windy i korytarzy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Biskupiej 50 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 92)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka znajduje się na piętrze w pawilonie wolnostojącym
 • Do wejścia prowadzą schody – 21 stopni
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Meksykańskiej 3 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w pawilonie usługowym
 • Brak windy i korytarzy
 • Przy wejściu jest niewysoki próg wysokości niskiego schodka, który łączy się z chodnikiem oraz około dwucentymentrowy próg w drugich drzwiach wejściowych
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Paca 46 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 40)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed wejściem do obu bibliotek znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich
 • Brak windy i korzytarzy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Egipskiej 7 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak windy i udogodnień
 • Placówka jest usytowana na piętrze w budynku przemysłowo-usługowym
 • Do Biblioteki wiedzie 25 schodów
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Abrahama 10 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 110)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka jest usytuowana w budynku szkolnym na II piętrze
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy al. Waszyngtona 2b (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami (ok. 40 metrów od wejścia do placówki)
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed wejściem do placówki znajduje się mały próg. Między drzwiami zamykającymi Wypożyczalnię znajdują się dwa wysokie schodki. Do Biblioteki wiedzie korytarz.
 • Brak windy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 118 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 18)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka usytuowana jest w budynku mieszkalnym na parterze
 • Do placówki wiedzie 5 schodów
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 279 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 24)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka jest usytowana w kamienicy na wysokim parterze
 • Brakuje poręczy przy schodach prowadzących do Wypożyczalni. Ciasne wejście na klatkę schodową.
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 333a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 44)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka mieści się w pawilonie wolnostojącym
 • Przed wejściem do placówki znajduje się stromy podjazd na schody
 • Do wejścia wiedzie 6 schodków oraz korytarz
 • Brak windy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Angorskiej 14 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 66)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do Biblioteki wiodą 3 schodki
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Majdańskiej 5 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 202 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 89)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Należy uważać na próg przy wejściu
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Rozłuckiej 11a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 90)

 • Biblioteka znajduje się w pawilonie wolnostojącym
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Zwycięzców 46 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 100)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym
 • Brak windy i udogodnień
 • Do Biblioteki wiodą wysokie schody
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

 
 

 

 

Media społecznościowe

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Tłumacz PJM

Kody Empik Go i IBUK Libra

Fredro w roli głównej

Projekt "Fredro w roli głównej - kampania
na rzecz czytelnictwa w kontekście Roku
Aleksandra Fredry" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Góry literatury

Projekt "Góry literatury. Zdobądź szczyt" dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

BOOK

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Projekty europejskie

Flaga Unii Europejskiej
 

Biblioteka dla Ukrainy / Бібліотека для України

Mapa bibliotek obcojęzycznych w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej Bibliotekilink do strony Warszawskich Dni Seniora


 

link do strony z informacją o funkcjonowaniu Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2022 r. - czytaj


WOLONTARIAT​

link do podstrony z informacjami o wolontariacie w bibliotece

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 


link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki