Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzi następujące rejestry:

 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe i rejestry ubytków (jawna);
 • Rejestr czytelników (tajny);
 • Rejestr zgłoszeń nadużyć (jawny);
 • Rejestr ryzyka (jawny);
 • Rejestr środków trwałych oraz rejestry prowadzone w formie papierowej w filiach bibliotecznych (jawne);
 • Rejestr zawieranych umów (jawny);
 • Rejestr Zamówień Publicznych (jawny);
 • Rejestr zbiorów danych osobowych (jawny); - pobierz plik w formacie PDF
 • Rejestr korespondencji;
 • Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora (tajny);
 • Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (jawny);
 • Składnica akt (tajna);
 • Rejestr kontroli zewnętrznych (jawna);
 • Rejestr kontroli wewnętrznych (jawna);

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rozwinięcie:

Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe i rejestry ubytków (jawna)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2  
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 88 48

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16
ul. Walewska 7a
04-022 Warszawa
22 810 87 99

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 23

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42
ul. Biskupia 50
04-216 Warszawa
22 610 17 55

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45
ul. Meksykańska 3
03-948 Warszawa
22 672 80 91

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 47
ul. L. M. Paca 46
04-386 Warszawa
22 810 02 57

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55
ul. Egipska 7
03-979 Warszawa
22 672 06 92

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67
ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
22 672 47 01

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3
Al. J. Waszyngtona 2B
03-910 Warszawa
22 617 52 44

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 18
ul. Grochowska 118
04-301 Warszawa
22 610 52 58

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 19             
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 88 48

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 24             
ul. Grochowska 279
03-844 Warszawa
22 810 58 71

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40             
ul. L. M. Paca 46
04-386 Warszawa
22 810 02 57

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44             
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 22

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62             
ul. Egipska 7
03-979 Warszawa
22 672 06 92

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 66             
ul. Angorska 14
03-913 Warszawa
22 617 56 25

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78             
ul. Majdańska 5
04-088 Warszawa
22 813 27 22

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89             
ul. Grochowska 202
04-357 Warszawa
22 610 73 09

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 90             
ul. Rozłucka 11a
04-020 Warszawa
22 810 25 14

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92             
ul. Biskupia 50
04-216 Warszawa
22 610 17 55

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94             
ul. Meksykańska 3
03-948 Warszawa
22 672 80 91

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100           
ul. Zwycięzców 46
03-935 Warszawa
22 617 06 38

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 110           
ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
22 672 47 01

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych           
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 14

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów         
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 04 51 wew. 110

Czytelnia Naukowa Nr V            
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 04 51 wew. 108

Uwagi

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr czytelników (tajny);

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2  
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 88 48

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16
ul. Walewska 7a
04-022 Warszawa
22 810 87 99

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 23

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42
ul. Biskupia 50
04-216 Warszawa
22 610 17 55

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45
ul. Meksykańska 3
03-948 Warszawa
22 672 80 91

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 47
ul. L. M. Paca 46
04-386 Warszawa
22 810 02 57

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55
ul. Egipska 7
03-979 Warszawa
22 672 06 92

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67
ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
22 672 47 01

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3
Al. J. Waszyngtona 2B
03-910 Warszawa
22 617 52 44

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 18
ul. Grochowska 118
04-301 Warszawa
22 610 52 58

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 19             
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 88 48

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 24             
ul. Grochowska 279
03-844 Warszawa
22 810 58 71

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40             
ul. L. M. Paca 46
04-386 Warszawa
22 810 02 57

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44             
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 22

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62             
ul. Egipska 7
03-979 Warszawa
22 672 06 92

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 66             
ul. Angorska 14
03-913 Warszawa
22 617 56 25

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78             
ul. Majdańska 5
04-088 Warszawa
22 813 27 22

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89             
ul. Grochowska 202
04-357 Warszawa
22 610 73 09

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 90             
ul. Rozłucka 11a
04-020 Warszawa
22 810 25 14

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92             
ul. Biskupia 50
04-216 Warszawa
22 610 17 55

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94             
ul. Meksykańska 3
03-948 Warszawa
22 672 80 91

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100           
ul. Zwycięzców 46
03-935 Warszawa
22 617 06 38

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 110           
ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
22 672 47 01

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych           
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 14

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów         
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 04 51 wew. 110

Czytelnia Naukowa Nr V            
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 04 51 wew. 108

Uwagi

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr zgłoszeń nadużyć (jawny);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr ryzyka (jawny);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr środków trwałych oraz rejestry prowadzone w formie papierowej w filiach bibliotecznych (jawne);

Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2  
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 88 48

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16
ul. Walewska 7a
04-022 Warszawa
22 810 87 99

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 23

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42
ul. Biskupia 50
04-216 Warszawa
22 610 17 55

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45
ul. Meksykańska 3
03-948 Warszawa
22 672 80 91

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 47
ul. L. M. Paca 46
04-386 Warszawa
22 810 02 57

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55
ul. Egipska 7
03-979 Warszawa
22 672 06 92

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67
ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
22 672 47 01

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3
Al. J. Waszyngtona 2B
03-910 Warszawa
22 617 52 44

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 18
ul. Grochowska 118
04-301 Warszawa
22 610 52 58

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 19             
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 88 48

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 24             
ul. Grochowska 279
03-844 Warszawa
22 810 58 71

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40             
ul. L. M. Paca 46
04-386 Warszawa
22 810 02 57

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44             
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 22

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62             
ul. Egipska 7
03-979 Warszawa
22 672 06 92

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 66             
ul. Angorska 14
03-913 Warszawa
22 617 56 25

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78             
ul. Majdańska 5
04-088 Warszawa
22 813 27 22

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89             
ul. Grochowska 202
04-357 Warszawa
22 610 73 09

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 90             
ul. Rozłucka 11a
04-020 Warszawa
22 810 25 14

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92             
ul. Biskupia 50
04-216 Warszawa
22 610 17 55

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94             
ul. Meksykańska 3
03-948 Warszawa
22 672 80 91

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100           
ul. Zwycięzców 46
03-935 Warszawa
22 617 06 38

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 110           
ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
22 672 47 01

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych           
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
03-984 Warszawa
22 277 61 14

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów         
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 04 51 wew. 110

Czytelnia Naukowa Nr V            
ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
22 671 04 51 wew. 108

Uwagi

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr zawieranych umów (jawny);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr Zamówień Publicznych (jawny);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Marek Brzozowski
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr zbiorów danych osobowych (jawny);

Rozwiń (plik zamieszczony aktualnie na naszym BIP)

Rejestr korespondencji;

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora (tajny);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (jawny);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Składnica akt (tajna);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr kontroli zewnętrznych (jawna);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Rejestr kontroli wewnętrznych (jawna);

Adres: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Anna Wawro
Numer telefonu: 22 277 61 00

Uwagi: Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

Informacje

Liczba wyświetleń: 2258
Utworzono dnia: 04.05.2018
Dokument wprowadził:
Grzegorz Królikowski
Dokument opublikował:
Dyrektor Iwona Kaczorowska
Dokument wytworzył:
Anna Wawro
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna im Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. J Meissnera 5, 03-982 Warszawa

Historia publikacji

 • 30.08.2023 13:11, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Rejestry, ewidencje, archiwa
 • 30.08.2023 13:05, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Rejestry, ewidencje, archiwa
 • 30.08.2023 12:46, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Rejestry, ewidencje, archiwa