Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Kontrole

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 r.

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli
Brak kontroli

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 r.

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli
Brak kontroli

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 r.

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli
1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 05.08.2015 -  26.08.2015 Sprawdzenie przestrzega-nia wybranych przepisów prawa pracy i bhp, a w szczególności przepisów dotyczących dostarczania pracownikom odzieży  
​i obuwia roboczego,
a także środków ochrony indywidualnej.
Zawnioskowano o prze-analizowanie zasadności uwzględnienia w projekcie zarządzenia w sprawie zasad przydzielania
i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym pracowników zatrudnionych na stanowiskach informatyk, bibliotekarz, kustosz, woźny.
2. Firma kominiarska 17.06.2015 Kontrola przewodów kominowych. Kontrola przeprowadzona bez zastrzeżeń.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2014 r.

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli
1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 11.07.2014 - 30.07.2014 Prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja związana z zatrudnieniem, zakresy czynności praco-wników, współdziałanie ze związkami zawodowymi, polityka antymobbingowa. Wystąpiono z dziewięcioma wnioskami do wy-konania w ciągu 30 dni oraz nakazano wykonanie sześciu nakazów w terminie do 30.09.2014 r.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 r.

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli
1. ZUS II Oddział
w Warszawie
14.10.2013 - 31.10.2013 Kontrola planowana - prawidłowość i rzetelność naliczania składek na ube-zpieczenia społ. oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecz-nych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społ. i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świad-czenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpie-czeń społecznych. Nieprawidłowości wykazane w wyniku kontroli zostały poprawione w terminie do 13.11.2013 r.​

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2013 - 2017 .pdf

Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

Informacje

Liczba wyświetleń: 2224
Utworzono dnia: 04.05.2018
Dokument wprowadził:
Grzegorz Królikowski
Dokument opublikował:
Dyrektor Mirosława Majewska
Dokument wytworzył:
Anna Wawro
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna im Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. J Meissnera 5, 03-982 Warszawa

Historia publikacji

  • 02.08.2018 10:58, Grzegorz Królikowski
    Edycja strony: Kontrole
  • 02.08.2018 10:21, Grzegorz Królikowski
    Edycja strony: Kontrole
  • 02.08.2018 10:17, Grzegorz Królikowski
    Edycja strony: Kontrole