Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Królikowski.
 • E-mail: g.krolikowski@bppragapd.pl
 • Telefon: 22 277 61 16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa
 • E-mail: dyrekcja@bppragapd.pl
 • Telefon: 22 277 61 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Filie i oddział przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 34, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 44, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)

 • Biblioteka znajduje się w budynku Terminala Kultury Gocław na I piętrze.
 • Obok budynku Terminala Kultury Gocław znajduje się parking z 4 miejscami wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Dostęp do windy.
 • Możliwość wejścia schodami – 24 stopnie.
 • Łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.
 • Możliwy wstęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Filie i oddziały przy ul. J. Meissnera 5 (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 19)

 • Obok Biblioteki są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Przed wejściem do wypożyczalni należy przejść przez korytarz.
 • Dostęp do windy.
 • Łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.
 • Możliwy wstęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Biblioteka przy ul. Walewskiej 7a (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Wejście nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Do wejścia prowadzą schody – 2 stopnie.
 • Brak windy i korytarzy.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Filie przy ul. Biskupiej 50 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 92)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biblioteka znajduje się na piętrze w pawilonie wolnostojącym.
 • Do wejścia prowadzą schody – 21 stopni.
 • Brak windy i udogodnień.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Filie przy ul. Meksykańskiej 3 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94)

 • Obok Biblioteki przy ul. Wandy znajduje się parking z 2 miejscami wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami (ok. 15 metrów od wejścia do placówki) oraz 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Paryskiej (ok. 50 metrów od wejścia do Biblioteki).
 • Biblioteka mieści się na parterze w pawilonie usługowym.
 • Brak windy i korytarzy.
 • Przy wejściu jest niewysoki próg wysokości niskiego schodka, który łączy się z chodnikiem oraz około dwucentymetrowy próg w drugich drzwiach wejściowych.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Filie przy ul. Paca 46 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 40)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Przed wejściem do obu bibliotek znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich.
 • Brak windy i korytarzy.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Filie przy ul. Egipskiej 7 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak windy i udogodnień
 • Placówka jest usytowana na piętrze w budynku przemysłowo-usługowym
 • Do Biblioteki wiedzie 25 schodów
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Filie przy ul. Abrahama 10 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 110)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka jest usytuowana w budynku szkolnym na II piętrze
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online

Wypożyczalnia przy al. Waszyngtona 2b (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami (ok. 40 metrów od wejścia do placówki)
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed wejściem do placówki znajduje się mały próg. Między drzwiami zamykającymi Wypożyczalnię znajdują się dwa wysokie schodki. Do biblioteki wiedzie korytarz.
 • Brak windy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wypożyczalnia przy ul. Grochowskiej 118 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 18)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka usytuowana jest w budynku mieszkalnym na parterze
 • Do placówki wiedzie 5 schodów
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wypożyczalnia przy ul. Grochowskiej 279 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 24)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka jest usytowana w kamienicy na wysokim parterze
 • Brakuje poręczy przy schodach prowadzących do wypożyczalni. Ciasne wejście na klatkę schodową.
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wypożyczalnia przy ul. Angorskiej 14 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 66)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Do Biblioteki wiodą 3 schodki.
 • Brak windy i udogodnień.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wypożyczalnia przy ul. Majdańskiej 5 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Bblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wypożyczalnia przy ul. Grochowskiej 202 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 89)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Należy uważać na próg przy wejściu.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wypożyczalnia przy ul. Rozłuckiej 11a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 90)

 • Biblioteka znajduje się w pawilonie wolnostojącym.
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika.
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wypożyczalnia przy ul. Zwycięzców 46 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 100)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym.
 • Brak windy i udogodnień.
 • Do Biblioteki wiodą wysokie schody.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

Informacje

Liczba wyświetleń: 1239
Utworzono dnia: 21.09.2020
Dokument wprowadził:
Grzegorz Królikowski
Dokument opublikował:
Mirosława Majewska
Dokument wytworzył:
Grzegorz Królikowski
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna im Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. J Meissnera 5, 03-982 Warszawa

Historia publikacji

 • 30.08.2023 15:08, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 30.08.2023 14:18, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 30.08.2023 14:16, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Deklaracja dostępności