Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

RELACJA ZE 155 ROCZNICY URODZIN ANTONIEGO CZECHOWA

W dniu 26.02.2015 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy POLSKA-WSCHÓD Mazowiecki Oddział Wojewódzki zorganizowała spotkanie z okazji 155 rocznicy urodzin Antoniego Czechowa, rosyjskiego nowelisty i dramatopisarza, klasyka literatury rosyjskiej.

Prelekcja pod tytułem: „Antoni Czechow. Życie i twórczość”, połączona z prezentacją multimedialną została wygłoszona przez Panią prof. dr hab. Alicję Wołodźko-Butkiewicz. Spotkanie przybliżyło czytelnikom postać tego wspaniałego pisarza, znanego głównie z dramatów odtwarzających tragizm powszedniej egzystencji zwykłych ludzi, przeciętnych ludzi, zazwyczaj pozbawionych woli działania. W utworach Czechowa odnajdujemy obraz konfliktów jednostek w aspekcie ogólnoludzkim, społeczno-psychologicznym, z bogato ilustrowanym tłem historyczno-obyczajowym ówczesnej Rosji.

Zebrani goście mogli również obejrzeć wystawę fotograficzną pt.: „Rosja Czechowa”. Wieczór został uwieńczony małym poczęstunkiem.