Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

RELACJA Z WYDARZENIA „DZIEŃ Z ARMENIĄ”

W dniu 29.01.2015 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, wraz z Ambasadą Republiki  Armenii oraz Stowarzyszeniem Współpracy POLSKA-WSCHÓD Mazowiecki Oddział Wojewódzki zorganizowała „Dzień z książką i kulturą Armenii”. Spotkanie miało na celu przybliżyć czytelnikom historię, kulturę, sztukę oraz zwyczaje tego wspaniałego kraju.

Wydarzenie składało się z części porannej skierowanej dla najmłodszych oraz części wieczornej.

Podczas porannej sesji dzieci z Przedszkola nr 370 oraz 380 mogły skosztować tradycyjnych przysmaków, zapoznać się ze strojami narodowymi, tańcem narodowym, dowiedzieć się jak przygotowuje się tradycyjny chleb ormiański, posłuchać muzyki na dyduku oraz zobaczyć jak wygląda typowy haft ormiański.

Część wieczorna  składała się ze spotkania z Panią Hasmik Dashtoyan – Radcą Ambasady Republiki Armenii w RP podczas którego uroczyście przekazano książki o Armenii na rzecz Biblioteki. W dalszej części programu zgromadzeni goście obejrzeli film o Armenii wraz z  prezentacją strojów narodowych oraz mogli podziwiać wystawę Pana Georgija Asłanyana – znanego artysty z tego kraju. Wieczór został uwieńczony małym poczęstunkiem składającym się tradycyjnych przysmaków ormiańskich.

Swoją obecnością zaszczycili m.in. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Pan Piotr Żbikowski, Pani Hasmik Dashtoyan – Radca Ambasady Republiki Armenii w RP, Pan Ryszard Tomalak – Prezes Stowarzyszenie Współpracy POLSKA-WSCHÓD Mazowiecki Oddział Wojewódzki.

Zapraszamy do galerii.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z uroczystości

alt alt altEVENT SUMMARY „A DAY WITH ARMENIA”

On 29/01/2015 The Zygmunt Jan Rumel Public Library in the Praga Południe District, together with the Embassy of the Republic of Armenia in the Republic of Poland and Stowarzyszenie Współpracy POLSKA-WSCHÓD organized a "A Day with Armenia". The event was designed to introduce Poles to the history, culture, art and tradition of this great country.

The event was split into 2 parts – the morning session was designed for preschoolers whereas the evening session was meant for adults.

During the morning session, children from Kindergarten nr.370 and 380 in Warsaw enjoyed tasting traditional delicacies, learnt about national costumes, the national dance, how to prepare traditional Armenian bread, listened to music on dyduk and admired typical Armenian embroidery.

The evening part consisted of a meeting with Ms. Hasmik Dashtoyan - First Counselor of the Embassy of the Republic of Armenia in Poland during which she donated books on behalf of the Armenian Embassy to the Library. After the meeting guests watched a film about Armenia, followed by a presentation of national costumes. Gathered guests were also able to enjoy a painting exhibition by Mr. Georgi Asłanyana, a well-known Armenian artist.

The evening was crowned with a small treat consisting of traditional Armenian delicacies.

The event was honored by the presence of Mayor of Praga Południe District - Mr. Piotr Zbikowski, Ms. Hasmik Dashtoyan - Counselor of the Embassy of the Republic of Armenia in the Republic of Poland, Mr. Richard Tomalak - President of Stowarzyszenie Współpracy POLSKA-WSCHÓD Mazowiecki Oddział Wojewódzki.

Check out the gallery.