Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

newspaper-1389980 1280

Wykaz prenumerowanej
prasy 2017 r.
czytaj

stowarzyszenie bibliotekarzy polskich

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Cofnij

Plan działań edukacyjno-kulturalnych
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy

Wrzesień 2010
 

01-15.09 Głośne czytanie książek G. Kasdepke (mieszkańca Saskiej Kępy)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3, godz. 17.00

01-20.09 Wystawa „Jeszcze rosną drzewa, które to widziały.” – Katyń 1940

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, godz. 10.00-20.00

01-30.09 Wystawa „Warszawska Syrenka. Cóż o niej wiemy?... Rzecz o Krystynie Krahelskiej”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, ul. Paca 46

01 – 30.09 Wystawa fotograficzna Marka Wajdy „Marrakech”

Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży nr 78,
ul. Majdańska 5

06.09 „Spotkanie z Muminkiem” - cykliczne spotkania głośnego czytania - warsztaty literacko-plastyczne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 17.00-18.00

06.09 Cykliczne zajęcia plastyczne w każdy poniedziałek. „Wspomnienia z wakacji” – technika dowolna. (Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 16.30-18.00

07.09 Teatrzyk „Iskierka” „Złotoprządek” (Zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 10.00

07.09 Teatrzyk „Iskierka” „Złotoprządek” (Zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67, ul. Abrahama 10, godz. 13.00

07.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00

08.09 Spotkania z małymi myślicielami w „Klubie Zająca” - „Szlaczki, rymowanki, bajki , malowanki czyli moja ulubiona książeczka – alfabet”. Zabawy edukacyjne. (Na zajęcia zapraszamy dzieci 4-6 letnie.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 17.00-18.00

09.09 „Improwizatornia” czyli jak przedstawić tekst gdy go zapomnisz!”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 16.30-17.30

09.09 Teatrzyk „Pan Pomidor” „Rzepka”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 12.00

09.09 Teatrzyk „Pan Pomidor” „Rzepka”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, ul. Paca 46, godz. 9.30

09.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00-11.00

11.09 Święto Saskiej Kępy – czytelnie uliczne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3, godz. 12.00-17.00

13.09 „Kłopoty z alfabetem” - cykliczne spotkania głośnego czytania. Warsztaty literacko-plastyczne.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 17.00-18.00

13.09 Cykliczne zajęcia plastyczne w każdy poniedziałek. „Paluszkowy królik – zabawy farbami” . Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 16.30-18.00

14.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00

15.09 Spotkania z małymi myślicielami w „Klubie Zająca” - „Szlaczki, rymowanki, bajki , malowanki czyli moja ulubiona książeczka – figury”. Zabawy edukacyjne. (Na zajęcia zapraszamy dzieci 4-6 letnie.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 17.00-18.00

15-30.09 Wystawa malarstwa osób niepełnosprawnych „Wędrująca galeria - Nikifory”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, godz. 10.00-20.00

15.09-15.10 Wystawa „Kornel Makuszyński – złote myśli, złote książki” w cyklu prezentacji Galerii Tropem Dawnych Bestsellerów

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, ul. Paca 46

16.09 Klub Olbrzyma – zajęcia plastyczne „Stragan Pani Jesieni"

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3, godz. 17.00

16.09 „Improwizatornia” czyli jak przedstawić tekst gdy go zapomnisz!”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 16.30-17.30

16.09 Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 12.00

16.09 Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42, ul. Boremlowska 25, godz. 9.30

16.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00-11.00

17.09 Zajęcia paluszkowe dla czytelników 2-3 letnich czyli jak zostać przedszkolakiem. (Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie.)

Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 17.00-17.30

20.09 Prelekcja Dariusza Marka Srzednickiego „Mało znane zbrodnie sowieckie na Wschodzie Polski w latach 1939-43”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, godz. 17.30

20.09 Cykliczne zajęcia plastyczne w każdy poniedziałek. - „Kropki i ciapki czyli pryskane obrazy" (Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.)

Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 16.30-18.00

20.09 „Alfabet dla najmłodszych M. Pruski” - cykliczne spotkania głośnego czytania Warsztaty literacko-plastyczne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 17.00-18.00

20.09 Klub Olbrzyma – czytanie bajanie

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3, godz. 17.00

21.09 Wystawa Janusza Packa „Jesień w obiektywie”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5

21.09 Spektakl słowno-muzyczny „Cudze chwalicie swego nie znacie” z cyklu spotkań „Chopin słowem i nutą malowany”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 10.30

21.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00

22.09 Spotkania z małymi myślicielami w „Klubie Zająca” - „Szlaczki, rymowanki, bajki , malowanki czyli moja ulubiona książeczka – liczby” Zabawy edukacyjne. (Na zajęcia zapraszamy dzieci 4-6 letnie.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 17.00-18.00

22.09 Spotkanie poświęcone Kornelowi Makuszyńskiemu w cyklu wieczorów z książką.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, ul. Paca 46, godz. 16.00-17.00

23.09 Klub Olbrzyma – zajęcia plastyczne „Stragan Pani Jesieni"

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3, godz. 17.00

23.09 „Improwizatornia” czyli jak przedstawić tekst gdy go zapomnisz!”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 16.30-17.30

23.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00-11.00

23.09 Zajęcia teatralno-paluszkowe

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3

24.09 Europejski Dzień Języków (lekcje pokazowe, warsztaty, zajęcia edukacyjne)

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, godz. 10.00-17.00

27.09 Cykliczne zajęcia plastyczne w każdy poniedziałek. „Wydzierany krajobraz – papier kolorowy do użycia gotowy" (Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 ul. Egipska 7, godz. 16.30-18.00

27.09 Klub Olbrzyma – czytanie bajanie

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3, godz. 17.00

27.09 „Kuchenny alfabet” - cykliczne spotkania głośnego czytania. Warsztaty literacko-plastyczne.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16 ul. Walewska 7a, godz. 17.00-18.00

28.09 Szkoła Dobrych Praktyk

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, godz. 14.00-19.00

28.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00

28.09 Spotkanie z E. Lutczynem „Żartobliwe rysunki” dla młodzieży

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94, ul. Meksykańska 3, godz. 14.00

29.09 Spotkania z małymi myślicielami w „Klubie Zająca” - „Świat Baśni – Trzy świnki” Zabawy edukacyjne. (Na zajęcia zapraszamy dzieci 4-6 letnie.)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 17.00-18.00

30.09 „Improwizatornia” czyli jak przedstawić tekst gdy go zapomnisz!”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7, godz. 16.30-17.30

30.09 Lekcja biblioteczna

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a, godz. 10.00-11.00

30.09 Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67, ul. Abrahama 10, godz. 10.30